Hình ảnh “chuyến đi xa xôi bí ẩn” trong câu: ” cái cô đơn nhất trong khắp thế Gian là 1 tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho

Hình ảnh “chuyến đi xa xôi bí ẩn” trong câu: ” cái cô đơn nhất trong khắp thế Gian là 1 tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình”

( chiếc lá cuối cùng,O hen-ri) sử dụng biện pháp tu từ đóViết một bình luận

Câu hỏi mới