” Huống gì thành Đại La…. đế vương muôn đời” khái quát nội dung chính của đoạn trích trên .

” Huống gì thành Đại La…. đế vương muôn đời” khái quát nội dung chính của đoạn trích trên .

1 bình luận về “” Huống gì thành Đại La…. đế vương muôn đời” khái quát nội dung chính của đoạn trích trên .”

 1. – Nội dung của đoạn trích trên là : Nêu ra những điều kiện thuận lợi khi đóng đô ở thành Đại La
  -> Được thể hiện trong những câu văn :
  + “Ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi.”
  + “Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. “
  + “Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. “

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới