“Núi cao lên đến tận cùng, Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.” Nêu nội dung chính của câu thơ trên

“Núi cao lên đến tận cùng,

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.”

Nêu nội dung chính của câu thơ trên

1 bình luận về ““Núi cao lên đến tận cùng, Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.” Nêu nội dung chính của câu thơ trên”

  1. “Núi cao lên đến tận cùng,
    Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.”
    -Nội dung chính của câu thơ: chặng đường gian nan, vất vả và hiểm trở của con đường chuyển lao. Thông qua đó, ẩn dụ cho con đường đấu tranh cách mạng, dù khó khăn, gian nan nhưng người chiến sĩ vẫn không chùn bước, luôn tiến về phía trước.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới