Nước Đại Việt ta(trích Bình ngô đại cáo) nghị luận về vấn đề gì?

Nước Đại Việt ta(trích Bình ngô đại cáo) nghị luận về vấn đề gì?

2 bình luận về “Nước Đại Việt ta(trích Bình ngô đại cáo) nghị luận về vấn đề gì?”

  1. Bình Ngô Đại Cáo là tài liệu lịch sử quan trọng của Việt Nam, được viết vào năm 1426 bởi Lê Lợi sau khi ông đánh bại quân Minh và lập nên nhà Lê sơ. Nó nghị luận về vấn đề giành lại độc lập và chủ quyền của Đại Việt, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Trong đó, cụ thể nói về tình hình đất nước trước khi Lê Lợi đến cương quyết chống lại quân Minh, nhấn mạnh vai trò của dân tộc và sự đoàn kết trong chiến đấu, và kêu gọi mọi người cùng nhau giành lại độc lập và chủ quyền của đất nước. Nó cũng đề cập đến một số vấn đề như tôn trọng các truyền thống văn hóa của dân tộc, xây dựng quân đội và phát triển kinh tế.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    No copy
    Xin hay nhất

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới