Tìm và phân tích tác dụng ví dụ sau ” Về thăm quê bác làng Sen Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng “

Tìm và phân tích tác dụng ví dụ sau

” Về thăm quê bác làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng ”Viết một bình luận