“Trong từ không rượu cũng không hoa Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ” Nội dung chính của câu thơ trên là gì

“Trong từ không rượu cũng không hoa

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ”

Nội dung chính của câu thơ trên là gì
Viết một bình luận