Tuổi học trò có biết bao kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ đó của em. Giúp em với ạ.

Tuổi học trò có biết bao kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ đó của em.

Giúp em với ạ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới