Viết bài văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm, kể lại món quà sinh nhật bất ngờ mà em nhận được Viết càn

Viết bài văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm, kể lại món quà sinh nhật bất ngờ mà em nhận được

Viết càng dài càng tốt

Giúp em với mai em thi rồi ạViết một bình luận

Câu hỏi mới