Viết đoạn văn diễn dịch làm rõ nhận định chị Dậu là người phụ nữ có sức sống tiềm tàng mãnh liệt Mình

Viết đoạn văn diễn dịch làm rõ nhận định chị Dậu là người phụ nữ có sức sống tiềm tàng mãnh liệt

Mình cảm ơn

1 bình luận về “Viết đoạn văn diễn dịch làm rõ nhận định chị Dậu là người phụ nữ có sức sống tiềm tàng mãnh liệt Mình”

  1. Chị Dậu là người phụ nữ có sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Chị Dậu có hoàn cảnh sống và gia cảnh không tốt. Thế nhưng, trước mọi khó khăn, chị vẫn có thể vững vàng, kiên cường thay chồng gánh vác công việc gia đình. Trong hoàn cảnh nghèo khổ nhất, chị vẫn cố gắng, nỗ lực hết sức cho công việc gia đình. Đặc biệt, hình ảnh chị phản kháng, chống lại cai lệ và người nhà lí trưởng càng giúp ta thêm hiểu về sức sống tiềm tàng mãnh liệt bên trong chị. Chị đã dùng sức mạnh của mình để có thể bảo vệ chồng, bảo vệ gia đình trước thế lực bạo tàn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới