Viết đoạn văn ngắn(5-6 câu) nêu cảm nhận của em về bài thơ ‘Tức Cảnh Pác Bó’ của Hồ Chí Minh (diễn dịch)

Viết đoạn văn ngắn(5-6 câu) nêu cảm nhận của em về bài thơ ‘Tức Cảnh Pác Bó’ của Hồ Chí Minh (diễn dịch)

1 bình luận về “Viết đoạn văn ngắn(5-6 câu) nêu cảm nhận của em về bài thơ ‘Tức Cảnh Pác Bó’ của Hồ Chí Minh (diễn dịch)”

  1. “Tức cảnh Pác Bó” là bài thơ độc đáo của Hồ Chí Minh. Hai câu đầu của bài đã cho người đọc hiểu về hoàn cảnh sống của Bác. Đó là cảnh sống có phần cơ cực trong hang, trong suối, ăn uống thực phẩm rất bình dân như măng, như bẹ. Thế nhưng, tinh thần của Bác lại rất mực hăng say, vui vẻ. Bác không lấy đó làm niềm vui và “sẵn sàng” hưởng thụ. Ngay cả nơi làm việc cũng có phần gian nan “chông chênh”, nhưng niềm tin nơi Bác vẫn rực sáng “Cuộc đời Cách mạng thật là sang”. Vượt lên gian khổ, Bác nhận thấy niềm hạnh phúc, niềm vui của công việc Cách mạng khi được cống hiến cho dân, cho nước. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới