Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát Đời cha ông với đời tôi Như con sông với chân trời đã

Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn chuyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình

Làm bài không được chép mạngViết một bình luận

Câu hỏi mới