Viết kiến thức cơ bản của 4 bài( phần kiến thức cơ bản: tác giả_năm sinh-mất, xuất xứ,thể loại, ngôi kể,nhân vật chính,PTB

Viết kiến thức cơ bản của 4 bài( phần kiến thức cơ bản: tác giả_năm sinh-mất, xuất xứ,thể loại, ngôi kể,nhân vật chính,PTBĐ,tác dụng của ngôi kể):

1.bài tôi đi học

2.Trong lòng mẹ

3.Tức nước vỡ bờ

4 bài Lão Hạc

2 bình luận về “Viết kiến thức cơ bản của 4 bài( phần kiến thức cơ bản: tác giả_năm sinh-mất, xuất xứ,thể loại, ngôi kể,nhân vật chính,PTB”

 1. $\text{#A}$
  $1.$ Tôi đi học
  $-$ Tác giả : Thanh Tịnh ( 1911 – 1988 )
  $-$ Xuất xứ : Trong tập truyện ngắn ”Quê mẹ”
  $-$ Thể loại : Truyện ngắn ( có yếu tố hồi kí tự truyện )
  $-$ Ngôi kể : Thứ nhất
  $-$ Nhân vật chính : Nhân vật xưng ”tôi”
  $-$ PTBĐ : Tự sự + miêu tả + biểu cảm
  $-$ Tác dụng ngôi kể : Giúp ngôi kể có thể miêu tả những cảm xúc của mình 
  $2.$ Trong lòng mẹ
  $-$ Tác giả : Nguyễn Nguyên Hồng ( 1918 – 1982 )
  $-$ Xuất xứ : Trích chương IV – Tập hồi kí tự truyện ”Những ngày thơ ấu”
  $-$ Thể loại : Hồi kí tự truyện
  $-$ Ngôi kể : Thứ nhất
  $-$ Nhân vật chính : Nhân vật ”tôi” – chú bé Hồng
  $-$ PTBĐ : Tự sự + miêu tả + biểu cảm
  $-$ Tác dụng ngôi kể : Giúp ngôi kể thêm sức thuyết phục
  $3.$ Tức nước vỡ bờ
  $-$ Tác giả : Ngô Tất Tố ( 1983 – 1945 )
  $-$ Xuất xứ : Trích chương XVIII – Tiểu thuyết ”Tắt đèn”
  $-$ Thể loại : Tiểu thuyết
  $-$ Ngôi kể : Thứ ba
  $-$ Nhân vật chính : Chị Dậu , tên cai lệ 
  $-$ PTBĐ : Tự sự + miêu tả + biểu cảm
  $-$ Tác dụng ngôi kể : Giúp câu chuyện có một cái nhìn khách quan
  $4.$ Lão Hạc
  $-$ Tác giả : Tên khai sinh : Trần Hữu Tri (1917 – 1951 )
  $-$ Xuất xứ : Là một trong những truyện ngắn xuất sắc viết về người nông dân của Nam Cao
  $-$ Thể loại : Truyện ngắn
  $-$ Ngôi kể : Thứ nhất
  $-$ Nhân vật chính : Lão Hạc 
  $-$ PTBĐ : Tự sự + miêu tả + biểu cảm
  $-$ Tác dụng ngôi kể : làm rõ biểu cảm cảm xúc của Lão Hạc

  Trả lời
 2. * Tôi đi học: tác giả Thanh Tịnh (1911-1988). xuất xứ: trích trong tập “quê mẹ” năm 1941. thể loại truyện ngắn. ngôi thứ 1 việc sử dụng ngôi kể thứ nhất giúp cho nhân vật có thể dễ dàng miêu tả những dòng cảm xúc của mik. nhân vật chính là nhân vật tôi, PTBĐ tự sự+miêu tả+biểu cảm
  *Trong lòng mẹ: tác giả Nguyễn Nguyên Hồng  (1918-1982). Xuất xứ ; văn bản trích trong hồi kí những ngày thơ ấu. thể loại hồi lí. ngôi kể ngôi thứ nhất vc dùng ngôi kể thứ nhất khiến cho nhân vật tôi có sức thuyết phục hơn, nhân vật chính là bé hồng. PTBĐ tự sự miêu tả+ biểu cảm
  *Tức nước vỡ bờ: Tác giả Ngô Tất Tố (1893-1954) xuất xứ: văn bản trích chương 18 tiểu thuyết Tắt Đèn. thể loại tiểu thuyết. ngôi kể thứ ba. ngôi kể thứ 3 giúp cho câu chuyện có 1 cái nhìn khách quan và diễn tả được hết tâm trạng. Nhân vật chính chị Dậu và tên cai lệ. PTBĐ tự sự+miêu tả+ biểu cảm
  *Lão Hạc: tác giả Nam Cao (1917-1951). xuất xứ truyện ngắn được Nma Cao viết về người nông dân ở xh phong kiến cũ. thể loại truyện ngắn. ngôi kể: ngôi thứ nhất. tác dụng: là người gần gũi chứng kiến mọi chuyện. nhân vật chính Lão Hạc. PTBĐ tự sự, miêu tả, biểu cảm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới