phân tích bố cục của đoạn trích trong lòng mẹ

phân tích bố cục của đoạn trích trong lòng mẹ

1 bình luận về “phân tích bố cục của đoạn trích trong lòng mẹ”

  1. Chia làm 2 phần:
    + Đoạn 1 (từ đầu…người ta hỏi đến chứ) : Cuộc đối thoại giữa Hồng và bà cô cay nghiệt
    + Đoạn 2 ( phần còn lại): Cuộc gặp gỡ cảm động, hạnh phúc của hai mẹ con Hồng
                                 >CHÚC BN HC TỐT<

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới