Phân tích câu nói Có học thì như lúa như nếp Không học thì như rơm như cỏ

Phân tích câu nói
Có học thì như lúa như nếp
Không học thì như rơm như cỏ

Kh có trongg mạng nên khỏi traa
Coppy= tố cáo

1 bình luận về “Phân tích câu nói Có học thì như lúa như nếp Không học thì như rơm như cỏ”

  1. Theo tui thì câu nói này thể hiện rằng học vấn là yếu tố cực kỳ quan trọng để đạt được thành công trong cuộc sống. Nếu ta có kiến thức và học hỏi, ta sẽ như lúa và nếp, tức là ta sẽ có giá trị và đáng giá hơn trong mắt người khác. Ngược lại, nếu ta không có học vấn, ta sẽ như rơm và cỏ, tức là không được đánh giá cao và chỉ có giá trị thấp trong mắt người khác. Nói cách khác, học tập và nâng cao trình độ đóng vai trò quyết định trong việc đạt được thành công và phát triển trong cuộc sống. Theo tui là vậy bạn không chịu thì thui 🙂

    Trả lời

Viết một bình luận