sáng ra bờ suối, tối vào hang là bác muốn nói về điều gì ?

sáng ra bờ suối, tối vào hang là bác muốn nói về điều gì ?

2 bình luận về “sáng ra bờ suối, tối vào hang là bác muốn nói về điều gì ?”

  1. Sáng ra bờ suối, tối vào hang là bác muốn nói về điều gì ?
    ->Bác muốn nói rằng suối và hang là nơi ở và nơi làm việc của Bác. Hai câu thơ hoàn toàn đối lập nhau nhưng cũng sánh đôi với nhau. Ra và vào là hai từ để chỉ hoạt động của Bác.

    Trả lời
  2. “Sáng ra bờ suối tối vào hang”, câu thơ cho biết không gian sống của Bác là không gian núi rừng hoang sơ, dân dã: suối, hang. Không phải là tòa biệt thự đồ sộ, không phải là giường ấm, đệm êm dù Bác đang là một yếu nhân của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

    Trả lời

Viết một bình luận