Tạo lập 1 đoạn hội thoại về chủ đề học tập, sử dụng ít nhất 2 câu nghi vấn (1 câu dùng để hỏi, 1 câu chức năng khác)

Tạo lập 1 đoạn hội thoại về chủ đề học tập, sử dụng ít nhất 2 câu nghi vấn (1 câu dùng để hỏi, 1 câu chức năng khác)

1 bình luận về “Tạo lập 1 đoạn hội thoại về chủ đề học tập, sử dụng ít nhất 2 câu nghi vấn (1 câu dùng để hỏi, 1 câu chức năng khác)”

Viết một bình luận