thay thế cặp quan hệ từ trong câu ghép sau đây sao cho nghĩa của câu ko đổi ? + Vì trời mưa nên đường sá hư hỏng + Nếu em cố

thay thế cặp quan hệ từ trong câu ghép sau đây sao cho nghĩa của câu ko đổi ?
+ Vì trời mưa nên đường sá hư hỏng
+ Nếu em cố gắng thì em sẽ vượt qua kì thi này
+ Hễ thời tiết thay đổi thì ông em lai ho
+ Tuy anh ấy có một vài lỗi lầm nhưng anh ấy là một người tốtViết một bình luận

Câu hỏi mới