Thể loại : Hịch là gì ? Thể loại : Chiếu là gì ? Chi tiết rõ ràng

Thể loại : Hịch là gì ?
Thể loại : Chiếu là gì ?
Chi tiết rõ ràng

2 bình luận về “Thể loại : Hịch là gì ? Thể loại : Chiếu là gì ? Chi tiết rõ ràng”

  1. -Hịch : Là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vua chúa, tướng lĩnh viết ra một phong trào dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Hịch có kết cấu chặt chẽ, có lý lẽ sắc bén, có dẫn chứng thuyết phục. Đặc điểm nổi bật của hịch là khích lệ tình cảm, tinh thần người nghe
    -Chiếu : Là loại văn bản hành chính của triều đình nhằm công bố cho thần dân trong nước biết và thực hiện những nhiệm vụ hay những vấn đề có liên quan tới đời sống quốc gia, dân tộc, vương triều. Chiếu có ngôn từ trang trọng, trang nghiêm, được viết bằng thể văn xuôi cổ, thường có đối và có vần (văn biền ngẫu)

    Trả lời
  2. -Hịch là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào viết ra để kêu gọi mọi người đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.
    -Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới