Thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản . Không sao chép trên mạng nhé .

Thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản .
Không sao chép trên mạng nhé .

2 bình luận về “Thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản . Không sao chép trên mạng nhé .”

 1. $#phamtrongdatt$
  Thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản .?
  Tính thống nhất về chủ đề văn bản là một  sự thể hiện tập trung cao độ về  chủ đề đã xác định trong văn bản , không  sang chủ đề khác. Để đảm bảo tính thống nhất  , từ nhan đề đến các đề mục, nhiều câu trong văn bản đều thể hiện ý của chủ đề đó.

  Trả lời
 2. Tính thống nhất của chủ đề văn bản là sự thể hiện tập chung chủ đề đã xác định trong văn bản ấy , không xa rời hay lạc sang chủ đề khác . Đảm bào tính chất thống nhất đó , từ nhan đề tới các đề mục nhiều câu trong văn bản thể hiện ý của chủ đề.
  #bebapidoi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới