: Tìm các từ cùng trường từ vựng trong đoạn văn sau và nêu tên của trường từ vựng đó? Rổ khoai vừa đi hết khói, hai đứa xúm l

: Tìm các từ cùng trường từ vựng trong đoạn văn sau và nêu tên của trường từ vựng đó?
Rổ khoai vừa đi hết khói, hai đứa xúm lại, lê la ngồi phệt dưới đất, mỗi đứa nhón lấy mỗi củ, không kịp bóc vỏ, chúng nó vừa thổi phù phù vừa cắn ngấu nghiến. Giống hai con cọp trong chuồng bách thú vớ miếng thịt bò tươi, đứa nào đứa ấy nhai nuốt một cách ngon lành gọn vẹn. Trừ ra khi gặp củ nào “hà nhậy”, đắng quá không thể nuốt được, chúng nó mới chịu nhổ đi, và khi bị củ nào nhiều sơ, dai quá không thể nhai được, chúng nó mới chịu nhả bã.

2 bình luận về “: Tìm các từ cùng trường từ vựng trong đoạn văn sau và nêu tên của trường từ vựng đó? Rổ khoai vừa đi hết khói, hai đứa xúm l”

 1. [Câu trả lời]
  @ Các trường từ vựng:
  – Trường từ vựng ăn uống: bóc vỏ, thổi, cắn, nuốt, nhổ, nhai, nhả
  – Trường từ vựng tính chất của thức ăn: tươi, hà nhậy, đắng, dai 
  -> Khái niệm: Là các từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
  text{#Khánh}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới