Tìm hiểu chung văn bản Lão Hạc `-` Tác giả `-` Thể loại `-` Ptbd `-` Bố cục

Tìm hiểu chung văn bản Lão Hạc
`-` Tác giả
`-` Thể loại
`-` Ptbd
`-` Bố cục

2 bình luận về “Tìm hiểu chung văn bản Lão Hạc `-` Tác giả `-` Thể loại `-` Ptbd `-` Bố cục”

 1. -Tác giả: Nam Cao (1917-1951), tên khai sinh là Trần Hữu Tri.
  -Thể loại: Truyện ngắn.
  -Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm và nghị luận.
  -Bố cục: 3 phần
  +phần 1: Từ đầu đến “thế nào cũng xong”.
  ND: Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo.
  +phần 2: Tiếp đến “Một thêm đáng buồn”
  ND: Cuộc sống của Lão Hạc, thái độ của Binh Tư và Ông Giáo.
  +phần 3: Còn lại
  ND: cái chết của Lão Hạc 

  Trả lời
 2. Tác giả: Nam Cao
  Thể loại: Truyện ngắn
  PTBĐ: Tự sự + miêu tả + biểu cảm
  Bố cục:
  – Phần 1: Từ đầu … nó thế này ông giáo ạ
  (Lão Hạc kể chuyện bán chó và nhờ ông giáo việc)
  – Phần 2: Tiếp … một thêm đáng buồn
  (Cuộc sống của Lão Hạc khi bán Cậu Vàng)
  – Phần 3: Còn lại
  (Cái chết của lão Hạc)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới