Tìm trong truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao đoạn văn kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán chó với ông giáo. Sau đó rút r

Tìm trong truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao đoạn văn kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán chó với ông giáo. Sau đó rút ra nhận xét:
– Đoạn văn của Nam Cao đã kết hợp yêu tố miêu tả và biểu cảm ở chỗ nào?
– Những yếu tố miêu tả và biểu cảm giúp Nam Cao thể hiện được điều gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới