Tổ ong lủng lẳng trên cành Trong đầy mật nhộng ngon lành lắm thay. Cáo già nhè nhẹ lên cây Định rằng lấy được, ăn ngay

Tổ ong lủng lẳng trên cành
Trong đầy mật nhộng ngon lành lắm thay.
Cáo già nhè nhẹ lên cây
Định rằng lấy được, ăn ngay cho giòn.
Ong thấy Cáo muốn cướp con,
Kéo nhau xúm lại vây tròn Cáo ta.
Châm đầu, châm mắt Cáo già
Cáo già đau quá phải sa xuống rồi.
Ong kia yêu giống yêu nòi
Đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi.
Câu hỏi: Xác định tác dụng của phép liệt kê được sử dụng trong văn bản.
A. Nhấn mạnh những hành động nối tiếp nhau của bầy ong.
B. Nhấn mạnh những hành động dũng cảm của bầy ong.
C. Diễn tả đầy đủ những hành động của bầy ong theo mức độ tăng tiến
D. Diễn tả sâu sắc và đầy đủ tình yêu thương nhau của bầy ong.

1 bình luận về “Tổ ong lủng lẳng trên cành Trong đầy mật nhộng ngon lành lắm thay. Cáo già nhè nhẹ lên cây Định rằng lấy được, ăn ngay”

 1. -Xác định tác dụng của phép liệt kê được sử dụng trong văn bản.
  A. Nhấn mạnh những hành động nối tiếp nhau của bầy ong.
  B. Nhấn mạnh những hành động dũng cảm của bầy ong.
  C. Diễn tả đầy đủ những hành động của bầy ong theo mức độ tăng tiến
  D. Diễn tả sâu sắc và đầy đủ tình yêu thương nhau của bầy ong.
  => Chọn B
  -> Giải thích:
  + Liệt kê: kéo nhau xúm lại vây tròn, châm đầu, châm mắt( Hành động đánh đuổi con cái già của bầy ong)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới