Tôi trở về ngôi nhà trên bên dưới đồi vải thiều này lắng nghe hoa vãi nở… Giấc ngủ nơi miền đồi đến nhẹ nhàng và dịu ngọt H

Tôi trở về ngôi nhà trên bên dưới đồi vải thiều này lắng nghe hoa vãi nở…
Giấc ngủ nơi miền đồi đến nhẹ nhàng và dịu ngọt Hương Hoa tôi tỉnh dậy trước bình minh khi tiếng gà gáy vang vỗ cánh phành phạch nhảy từ những cành vải xuống . Bước ra sân nhà ,phía trước tôi là sắc hoa ngàn ngạt Như một dòng sữa chảy dài dưới ánh nắng hoa vãi đã nở từng chùm hoa li ti ,hân hoan kết lại với nhau thành dãi đăng ten phủ lên khắp đồi cây hỏi đất đồi sỏi cũng được ướp vào hương hoa vải,hòa huyện vào nhau tạo nên không gian bạt ngàn, trong lành trước những giọt sương còn vương trên nhánh cỏ may… Đừng dại dột chạy nhảy vô tư vào đồi vải bạt ngàn ấy. Với miền Hoa của giấc mơ ngào ngạt này, chủ vườn đã gọi đàn ong yêu về thụ phấn cho vải hút mật . Bao cánh ong vo ve thành bàn hợp xướng cổ súy cho những cánh hoa nở rộn rã với đất trời
Câu 1: xác định phương thức biểu đạt
Câu 2: tìm từ tượng hình, tượng thanh và nêu tác dụng chính
Câu 3: nêu nội dung của đoạn vănViết một bình luận

Câu hỏi mới