Trong bài thơ Ngày đầu tiên đi học của nhà thơ Viễn Phương, cô giáo được so sánh với ai?

Trong bài thơ Ngày đầu tiên đi học của nhà thơ Viễn Phương, cô giáo được so sánh với ai?Viết một bình luận

Câu hỏi mới