Trong tháng thứ hai của khóa học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã ra một câu hỏi cuối cùng hết sức bất ngờ trong bài thi: Hã

Trong tháng thứ hai của khóa học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã ra một câu hỏi cuối cùng hết sức bất ngờ trong bài thi: Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta. Một câu hỏi không thuộc chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy!
Thật ra tôi nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi. Nhưng làm sao tôi biết được tên cô chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bỏ trống.
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: Thưa, thầy có tính điểm không ạ?. Giáo sư trả lời: Chắc chắn rồi ông nói tiếp trong cuộc sống và công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào.
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này.
1.Câu “Trong tháng thứ hai của khóa học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã ra một câu hỏi cuối cùng hết sức bất ngờ trong bài thi: Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta” có phải là câu ghép không
2.Theo văn bản,mục đích giáo sư đặt câu hỏi:”Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta.” vào trong đề thi là gì? Hãy nêu nội dung đoạn trích trênViết một bình luận

Câu hỏi mới