trong văn bản tự sự có cần kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm không. Làm thế nào để đưa các yếu tố trên vào văn bản tự sự

trong văn bản tự sự có cần kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm không. Làm thế nào để đưa các yếu tố trên vào văn bản tự sựViết một bình luận

Câu hỏi mới