Trung thực là một đức tính quý báu của mỗi người. Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề t

Trung thực là một đức tính quý báu của mỗi người. Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.

2 bình luận về “Trung thực là một đức tính quý báu của mỗi người. Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề t”

  1.     Trung thực là phẩm chất, đạo đức tốt, quý báu ở mỗi con người, đó là đức tính mà chúng ta nên noi theo. Trước hết, trung thực chính là sự chân thành, ngay thẳng, không gian dối, giấu diếm, không lừa gạt người khác và luôn thẳng thắn với tất cả mọi người. Đó chính là tự tôn trọng chính bản thân và cả những người sống xung quanh mình. Hằng ngày, chúng ta có thể dễ dàng thấy được nhiều tấm gương về sự trung thực, không đâu xa đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tự vĩ đaqị của dân tộc Việt Nam ta. Trong một lần nhà nước mắc phải sai lầm, với tinh trần trung thực, dám chịu trách nhiệm, vị chủ tịch nước đã thay mặt Đảng, Chính phủ đứng lên xin lỗi nhân dân. Điều đó đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp về tấm gương trung thực ở người. Đồng thời phe phán những cá nhân có biểu hiện “không trung thưc” mà chúng ta có thể thấy. Hiện nay, khi thi cử hiện trạng học sinh phá luật, mang phao, các thiết bị để trợ giúp vào phòng thi để thực hiện những hành vi gian lận trong thi cử, khi chót lọt thì chắc chắn sẽ cảm thấy sung sướng và thỏa mãn và điều đó sẽ tiếp diễn lại nhiều lần, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của môi trường học tập và cả tương lai của chính bản thân họ. Qua đó, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của đức tính trung thực. Khi có được đức tính đó, chúng ta sẽ nhận lại những kết cục có hậu, hơn là những người gian dối. Người xưa từng nói rằng: “Cây ngay không sợ chết đứng” quả thật không sai, mà đó chính là bài học ý nghĩa muốn lưu truyền cho các thế hệ sau này.
    $\textit{o Chii}$

    Trả lời
  2. Chúng tôi là một đức đức tính của một con người nên ai cũng phải có những đức tính ấy những người có đức tính ấy là những người giản dị trung thực liêm khiết Thế nên ta phải hiểu được rằng đức tính trung thực quý báu của mỗi con người không thể quên được trong những thời gian khoảnh khắc mà ta đã cho đi thì có được một ngày nào đó thì ta sẽ trở lại và Họ sẽ trả lại cho ta những điều gì ta đã cho thế nên đức chính trung thực là một đức tính rất quý báu Vô Giá vô chi của mỗi con người mà ta không thể nói lên lời cảm giác ấy là của cảm giác những người mà đã đánh đổi ước tính của mình nên bạn đừng bao giờ lừa dối họ và làm những điều sai trái với họ cảm ơn những người có tính trung thực trong xã hội văn minh này

    Trả lời

Viết một bình luận