từ nội dung đoạn trích trên và bằng sự hiểu biết của mình em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 12-15 câu trình bày suy nghĩ về tình

từ nội dung đoạn trích trên và bằng sự hiểu biết của mình em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 12-15 câu trình bày suy nghĩ về tình trạng hút thuốc lá của giới trẻ hiện nayViết một bình luận

Câu hỏi mới