” Tự tin bản lĩnh là những yếu tố quan trọng để bạn luôn là chính mình chứ không phải là bản sao cá tính của người khác. ” đo

” Tự tin bản lĩnh là những yếu tố quan trọng để bạn luôn là chính mình chứ không phải là bản sao cá tính của người khác. ” đoạn trích trên thể hiện điều gì? ( giúp em với mai em thi rồi ạ )Viết một bình luận

Câu hỏi mới