văn từ 7 đến 9 câu theo cách diễn dịch triển khai luận điểm sa “Trong cuộc sống mỗi người tình bạn vô cùng quan trọng “trong

văn từ 7 đến 9 câu theo cách diễn dịch triển khai luận điểm sa “Trong cuộc sống mỗi người tình bạn vô cùng quan trọng “trong đoạn văn có ít nhất một câu cảm thán chỉ rõ

1 bình luận về “văn từ 7 đến 9 câu theo cách diễn dịch triển khai luận điểm sa “Trong cuộc sống mỗi người tình bạn vô cùng quan trọng “trong”

  1. Trong mỗi cuộc sống ta phải có những tình bạn da diết không được trả lời nhau vì đó là việc tôn trọng lẫn nhau còn những người bạn mà không tôn trọng nhau thì đó không phải là bạn của chúng ta Vì họ đã có âm mưu gì đó sản và không tin tưởng bạn bè và chúng ta hãy nên ta đừng bao giờ quan tâm họ và bảo lãnh họ thế nên em đã gặp một người bạn rất tốt và uy nghiêm và từ đó Em rất học theo bên cạnh tỉ lệ đường và em đã thay đổi bản chất của em từ ngày hôm đó

    Trả lời

Viết một bình luận