Việc lười hc của hs hiên nay gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến tương lai . em hãy viết khoảng 8-10 dòng theo cá

Việc lười hc của hs hiên nay gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến tương lai . em hãy viết khoảng 8-10 dòng theo cách diễn dịch để nêu suy nghĩ của em về vấn đề nàyViết một bình luận

Câu hỏi mới