Viết 1 đoạn văn theo cách diễn dịch làm sáng tỏ câu chủ đề sau : Lão Hạc là người cha rất mực yêu thuong con,là người nông dâ

Viết 1 đoạn văn theo cách diễn dịch làm sáng tỏ câu chủ đề sau : Lão Hạc là người cha rất mực yêu thuong con,là người nông dân lương thiện giàu lòng tự trọngViết một bình luận

Câu hỏi mới