Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em Yêu cầu đối với bài văn kể lại lại một trải nghiệm : _ Được kể từ người kể chuyện

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
Yêu cầu đối với bài văn kể lại lại một trải nghiệm :
_ Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất
_ Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ
_ Tập trung vào sự việc đã xảy ra
_ Thể hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể
Lưu ý : ko copy mạng phải xưng tôi

1 bình luận về “Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em Yêu cầu đối với bài văn kể lại lại một trải nghiệm : _ Được kể từ người kể chuyện”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới