Viết đoạn văn 12-15 câu có sử dụng 1 từ tượng hình, 1 trợ từ, 1 thán từ, 1 tình thái từ nêu cảm nghĩ về nhân vật lão Hạc bằng

Viết đoạn văn 12-15 câu có sử dụng 1 từ tượng hình, 1 trợ từ, 1 thán từ, 1 tình thái từ nêu cảm nghĩ về nhân vật lão Hạc bằng phương pháp diễn dịch với câu chủ đề sau: “Nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao có một cuộc đời đầy bi kịch nhưng phẩm chất lại vô cùng tốt đẹp”.
(Chú thích các từ tượng hình, trợ từ, thán từ, tình thái từ)



Viết một bình luận

Câu hỏi mới