Viết đoạn văn ngắn khoảng 12 câu làm rõ tác hại của việc sự dụng bao bì ni lông từ đó đưa ra giải pháp( cách viết: diễn dịch)

Viết đoạn văn ngắn khoảng 12 câu làm rõ tác hại của việc sự dụng bao bì ni lông từ đó đưa ra giải pháp( cách viết: diễn dịch)(sự dụng câu ghép và tình thái từ)(Lưu ý: Ko copy từ nguồn khác)Viết một bình luận

Câu hỏi mới