Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 8 câu ) nói lên bài học rút ra từ câu chuyện trên ( vấn đề : cho đi và nhận về ) ” Một người hỏi

Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 8 câu ) nói lên bài học rút ra từ câu chuyện trên ( vấn đề : cho đi và nhận về )
” Một người hỏi nhà hiền triết:
-Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên?
Nhà hiền triết trả lời:
-Nếu mọi người làm điều tốt cho anh thì anh nên nhớ,còn nếu anh làm điều tốt cho mọi người thì anh nên quên
(Theo truyện ngụ ngôn lừng danh thế giới)
Nhanh với đang cần gấp
Viết một bình luận