Viết đoạn văn ngắn từ 7-10 câu nói về sự cần thiết của việc học trong thời điểm ngay nay

Viết đoạn văn ngắn từ 7-10 câu nói về sự cần thiết của việc học trong thời điểm ngay nay

2 bình luận về “Viết đoạn văn ngắn từ 7-10 câu nói về sự cần thiết của việc học trong thời điểm ngay nay”

  1. $\textit{* Lời giải và giải thích chi tiết + Trả lời :}$ 
    Ông cha ta đã chiến đấu dũng cảm để cho con cháu có một thôi đại hoà bình như ngày hôm nay . Đánh đổi chính mình để cho thời đại sau , ông cha ta chấp nhận hy sinh tất cả . Chỉ để con cháu sau này nối tiếp truyền thống yêu nước . Các vua hùng đã có công giữ nước , dựng nước . Là bổn phận học sinh mỗi cá nhân cần biết rằng việc học rất cần thiết trong thời điểm ngày nay . Mọi người biết đó những năm 1975 quân ta kháng chiến đất nước lâm vào cảnh lầm than . Bác Hồ đã từng nói có loại giặc mà cần phải sửa đổi đó chính là giặc dốt , mỗi chúng ta với thế hệ đi sau hãy học tập thật giỏi để mai sau xây dựng đất nước , đó là điều cần thiết và thiết thực trong thời điểm ngày nay . Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường biết việc học là việc rất quan trọng em sẽ tu dưỡng đạo đức và học tập thật giỏi dLà một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường biết việc học là việc rất quan trọng em sẽ tu dưỡng đạo đức và học tập thật giỏi để phát triển đất nước . Ấy vậy vẫn còn một số cá nhân không chịu học tập coi việc học là rẻ rách . Cá nhân đấy sẽ bị xã hội lên án phê phán nặng nề .
    $#thomnguyen4116$ 
    Chúc bạn học tốt !!!

    Trả lời

Viết một bình luận