Viết đoạn văn thuyết minh cho chủ đề: “Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam”. Gợi ý: – Năm sinh, năm mất, quê q

Viết đoạn văn thuyết minh cho chủ đề: “Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam”.
Gợi ý:
– Năm sinh, năm mất, quê quán, gia đình
– Đôi nét về quá trình hoạt động, sự nghiệp
– Vai trò cống hiến to lớn đối với dân tộc và thời đại.Viết một bình luận

Câu hỏi mới