viết đoạn văn tỏng phân hợp khoảng 12 câu làm rõ nhận định chị dậu là vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ n ữ nông dân vừa giàu tì

viết đoạn văn tỏng phân hợp khoảng 12 câu làm rõ nhận định chị dậu là vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ n ữ nông dân vừa giàu tình yêu thương vừa có sức phản kháng tiềm tàn mạnh mẽ trong đoạn văn có sự dụng thán từ
ko chép mạnh nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới