Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về lòng yêu thương con của lão Hạc. p/s: không chép mạng, không copy, nếu chép mạng/c

Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về lòng yêu thương con của lão Hạc.
p/s: không chép mạng, không copy, nếu chép mạng/copy nhận hàng loạt 1 sao. Nếu làm tốt nhận loạt 5 sao và cảm ơn.Viết một bình luận

Câu hỏi mới