Viết một bài văn thuyết minh về quạt máy theo dàn ý Dàn ý: A mở bài Giới thiệừ khái quát về cái quạt máy B thân bài Nêu xu

Viết một bài văn thuyết minh về quạt máy theo dàn ý
Dàn ý:
A mở bài
Giới thiệừ khái quát về cái quạt máy
B thân bài
Nêu xuất xứ của cái quạt
Trình bày cấu tạo nguyên lí hoạt động của cái quạt
Công dụng của cái quạt
Cách bảo quản và sử dụng
C kết bài
Bày tỏ thái độ đối với cái quạt máy
Làm ngắn ngắn thôi nha anh chị
Không chép mạng nhà anh chị
Em cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới