Viết một đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu) Bài 1: Suy nghĩ của em về rác thải nhựa (bao ni – lông). Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trư

Viết một đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu)
Bài 1: Suy nghĩ của em về rác thải nhựa (bao ni – lông). Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường?
Bài 2: Suy nghĩ của em về tác hại của thuốc lá. Em sẽ làm gì để ngăn chặn thuốc lá trong học đường?Viết một bình luận

Câu hỏi mới