viết một đoạn văn ngắn theo cách quy nạp với nội dung ” lão hạc là người giàu lòng tự trọng”, trong đó có sử dụng dấu ngoặc k

viết một đoạn văn ngắn theo cách quy nạp với nội dung ” lão hạc là người giàu lòng tự trọng”, trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép và dấu hai chấm. nêu rõ tác dụng của dấu ngoặc kép và dấu hai chấm mà em đã sử dụng trong đạn văn.
giúp em với ạ , xin cảm ơn! ( lưu ý là không copy và viết thành 1 đoạn văn)Viết một bình luận

Câu hỏi mới