viết một đoạn văn tph về văn bản hịch tướng sĩ ,luận điểm:tội ác của giặc và tâm tư,nỗi lòng của vị chủ tướng trần quốc tuấn(

viết một đoạn văn tph về văn bản hịch tướng sĩ ,luận điểm:tội ác của giặc và tâm tư,nỗi lòng của vị chủ tướng trần quốc tuấn(vt ít nhất 12 câu ,phải có câu nghi vấn và hành động nói)

1 bình luận về “viết một đoạn văn tph về văn bản hịch tướng sĩ ,luận điểm:tội ác của giặc và tâm tư,nỗi lòng của vị chủ tướng trần quốc tuấn(”

  1. Nỗi lòng ấy còn những vị anh hùng trong bài Không thể tha thứ vì những tội ác ấy đã làm nỗi lòng của vị tướng Trần Quốc Tuấn căm thù hơn và thù ghét giặc hơn thế nên tao phải hiểu được rằng trong đó phải hơn những trí tuệ tầm cao mang lại và Đánh đuổi giặc minh xâm lược thì những người ấy là những người anh hùng vĩ đại ta có thể biết được nhưng có thể nói Giặc rất căm phẫn vì những âm mưu của thủ tướng Trần Quốc Tuấn rất ham hiểm thế nên cảm ơn ngài đã giúp cả dân cả nước Việt Nam được coi như ngày hôm nay và những người anh hùng khác Cảm ơn Thọ

    Trả lời

Viết một bình luận