“với tất cả những con người tốt,tổ quốc thật là thân yêu.” em có đồng ý với quan điểm đó không?vì sao?

“với tất cả những con người tốt,tổ quốc thật là thân yêu.” em có đồng ý với quan điểm đó không?vì sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới