Xác định các thành phần biệt lập trong hai câu văn sau: Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng – những màu vàng rất

Xác định các thành phần biệt lập trong hai câu văn sau:
Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng – những màu vàng rất khác nhau. Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng và sáng ngày ra trông thấy màu trời có vàng hơn mọi khi.

2 bình luận về “Xác định các thành phần biệt lập trong hai câu văn sau: Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng – những màu vàng rất”

  1. @yn
    Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng – những màu vàng rất khác nhau. Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng và sáng ngày ra trông thấy màu trời có vàng hơn mọi khi.
    → Thành phần phụ chú: những màu vàng rất khác nhau.
    → Thành phần tình thái: có lẽ

    Trả lời

Viết một bình luận