Xác định phép liên kết trong 2 câu văn :”Cha mẹ bây giờ chiều con quá, không để chúng thiếu thốn gì. Vì thế mà chúng rất mon

Xác định phép liên kết trong 2 câu văn :”Cha mẹ bây giờ chiều con quá, không để chúng thiếu thốn gì. Vì thế mà chúng rất mong manh, dễ vỡ, dễ hư hỏng”

2 bình luận về “Xác định phép liên kết trong 2 câu văn :”Cha mẹ bây giờ chiều con quá, không để chúng thiếu thốn gì. Vì thế mà chúng rất mon”

Viết một bình luận