Ai làm dùm mình ạ Ng thầy giáo hoảng hốt Thưa ngài ngài là ……… Em hãy hoàn thành câu nói dang dở của thầy giáo

Ai làm dùm mình ạ
Ng thầy giáo hoảng hốt
Thưa ngài ngài là ………
Em hãy hoàn thành câu nói dang dở của thầy giáoViết một bình luận

Câu hỏi mới