Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao (Ca da

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
(Ca dao)
1) Xác định 1 phép tu từ, nêu tác dụng
2) từ “ai” trong câu ” nhớ ai dãi nắng dầm sương” là chỉ ai. Vì sao em nghĩ như vậy
3) vì sao “Anh” lại nhớ ” canh rau muống, cà dầm tương”
4) nêu nội dung đoạn tríchViết một bình luận

Câu hỏi mới